Proszę uzupełnić następujące dane:

Organizacja

Kontakt

Adres email

Strona internetowa

Proszę wskazać, który rynek Państwo zaopatrzają:

Szkółki Hurtowe

Centra Ogrodnicze

Szkółki Detaliczne

Archtektura Zieleni

Władze lokalne

Supermarkety oraz sklepy wielobranżowe

Kwiaciarnie

Sklepy wysyłkowe

Inne

Proszę wskazać etap rozwoju roślin, które produkują Państwo na sprzedaż:

Nasiona

Młode rośliny

Sadzonki

Wkładki

Rośliny Częściowo Ukończone

Rośliny Ukończone

Proszę wskazać wielkość Państwa szkółki:

Powierznia upraw pod osłonami

Powierchnia upraw otwarta

Chcielibyśmy otrzymać broszurę:

HortiBench Standard

HortiBench Pro

HortiBench MX

Dodatkowe zapytania: