Optimaal benutten van uw bedrijfsruimte

In alle takken van industrie, dus ook in de tuinbouw, wordt het scherp toewijzen en benutten van middelen van steeds groter belang. Diensten en produkten moeten blijven beantwoorden aan de almaar groeiende vraag van klanten. Dit heeft geleid tot een explosieve groei in het aantal produkten en diensten dat bedrijven aanbiedt aan hun klanten. Met als gevolg stijgende exploitatiekosten en grotere complexiteit van problemen en oplossingen. Om deze voortdurend groeiende complexiteit het hoofd te bieden zijn hulpmiddelen onontbeerlijk. HortiBench biedt u de mogelijkheid om de hoeveelheid ruimte die u beschikbaar heeft op uw kwekerij in te voeren. Niet slechts een gegeven, maar onderverdeeld naar verschillende categorieen. Zo kunt u bijvoorbeeld de ingevoerde ruimte onderverdelen naar verwarmde kassen, onverwarmde kassen, polyester tunnels, tafels, hangruimte, volle grond etc. Hoe u de ruimte ook wilt definieren, HortiBench kan er mee werken. Zo kunt u de ruimte ook invoeren in vierkante meters of in square foot; HortiBench zal het geheel omzetten in een gewenste aanduiding. Aangezien ieder in HortiBench ingevoerd gewas tevens een factor meekrijgt voor de plant dichtheid (aantal planten per vierkante meter), kan HortiBench gemakkelijk voor u het totaal berekenen van de benodigde ruimte. Gedurende de tijd dat een gewas bij u op de kwekerij is, kan de gewenste omgeving uiteraard veranderen. Een plant bijvoorbeeld kan starten op een verwarmde tafel, waarna hij wordt verplaatst naar een warme kas, dan koude kas en eindigt buiten in de volle grond. De teelperiode van een gewas kunt u in zoveel fasen onderverdelen als u wilt. Ook de dichtheid van beplanting kunt u laten varieren in elke fase, aangezien gewassen vaak ook meer ruimte nodig gaan krijgen gedurende de teelt. Het Rapport Gebruik Bedrijfsruimte geeft u een overzicht van de verschillende teeltomgevingen op uw kwekerij en geeft inzicht in hoeveel van die ruimte wordt ingezet bij uw produktie.

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot