Układanie harmonogramu zajęć dla pracowników szkółki

Jaki jest najlepszy sposób na alokację kosztownych zasobów i poprawę konkurencyjności? Przy odpowiednim podejściu, przekierowanie materiałów w celu uzupełnienia braków lub reorganizacja sekwencji działań moga skutecznie obniżyć koszty, zmniejszyć ilość odpadów, skrócić czas cyklu i przyspieszyć czas dostawy. Stanowi to najczęściej największą różnicę jeśli chodzi o stratę i zysk. W sezonie będziesz zatrudniać pewną ilość dodatkowej siły roboczej, aby zrealizować swój plan uprawy. Kwota ta ma oczywiście związek z ilością roślin, które uprawiasz. W celu umożliwienia prawidłowego obliczenia rosnącego zapotrzebowania na siłę roboczą, HortiBench pozwala połączyć poszczególne działania z rosnącymi informacji na temat danego gatunku. Na przykład, aby zasadzić dany gatunek należy przeznaczyć pewną ilość godzin na sadzenie, na przesadzanie, pielęgnację, podlewanie itp.Mając swój plan produkcji, HortiBench może za pomocą jednego kliknięcia obliczyć dla Ciebie ile siły roboczej będzie potrzebnej podczas poszczególnych tygodni w danym okresie. HortiBench pozwala Ci nawet skategoryzować różne działania w poszczególnych grupach. Można więc pogrupować godziny pracy dla, na przykład ,wykwalifikowanej i niewykwalifikowanej siły roboczej oraz wyspecjalizowanych w dziedzinie sadzenia roślin pracowników. Tygodniowy Raport Działania pokazuje wszystkie planowane działania dla danego tygodnia i ilość roślin, które danego działania wymagają. Aby zaplanować zapotrzebowanie na siłę roboczą swojej szkółki, można wydrukować Raport Zapotrzebowania na Siłę Roboczą, który zawiera w sobie całość potrzebnych do wykonania działań. Za pomocą tego raportu można zobaczyć tydzień po tygodniu zapotrzebowanie szkółki na różnego rodzaju pracowników, co jest bardzo przydatne w planowaniu kadrowym.

Screenshot

Screenshot

Screenshot