Introduktie

HortiBench maakt een planning voor elk gewenst gewas dat u teelt. Het is mogelijk om een enkele partij van een varieteit in te plannen voor een specifieke week, maar ook om hele groepen van diverse gewassen in een produktieschema onder te brengen. U kunt zoveel gewassen of partijen inroosteren als u maar wilt en op die manier uw gehele produktieplan voor het seizoen opzetten. HortiBench maakt op basis van dit plan de diverse produktie-aspecten en de resultaten van de teelt inzichtelijk voor uw bedrijf. Het laat bijvoorbeeld zien wanneer planten beschikbaar zijn voor de verkoop; hoeveel arbeidskrachten nodig zijn voor de produktie; op welke momenten mensen of materialen nodig zijn; en -waarschijnlijk het belangrijkste- wat het financiele resultaat zal zijn van het produktieplan.

Screenshot

Gebruik HortiBench voor Planten, Struiken, Bomen, Snijbloemen, Groenten

HortiBench kan gebruikt worden bij het telen van bomen, heesters, (pot)planten, zaai- en stekgoed, snijbloemen, groenten of elk ander (consumptie)tuinbouw gewas. De gewassen kunnen ingepland worden per individuele plant, per partij, per tray of per wat voor eenheid u maar gebruikt op uw bedrijf. De gewassen in HortiBench zijn gedefinieerd naar geslachtsnaam en specifieke varieteit. Alle gewassen kunnen vervolgens nog ondergebracht worden in door u gekozen groepen die het zoeken en berekenen vergemakkelijken.

Werk met orders of speculative groei

HortiBench biedt de gelegenheid om partijen in te plannen op basis van eigen ervaring of op basis van schema's van eerder gerealiseerde teelten of contracten. Door HortiBench te gebruiken kunt u uw zakelijke respons en de tevredenheid van uw klanten verbeteren. Tuinbouwbedrijven moeten voortdurend inspelen op de nieuwe wensen van klanten. Klanten zullen vaker bestellen; kleinere partijen per keer; wensen een groter assortiment en snellere levering. HortiBench biedt de kweker alle mogelijke instrumenten om adequaat aan deze behoeften te voldoen.

Screenshot