Giriş

HortiBench Bitki Üretim Profili belirli bir bitkinin üretim ya da büyüme sürecini gösterir. Günlük ya da haftalık olarak ölçülen üretim sürecinin her evresinin bitiş süresini bu profilde bulabilirsiniz. Bu profil her üretim evresi için bitkinin ihtiyacı olan hava sıcaklığını, bitkiyi üretmek için kullanılan malzemeleri ve bitkiye uygulanan özel tedavileri ve işlemleri de içermektedir. Kısacası, bitkinin üretimi için tam donanımlı bir reçete gibidir. Toplam üretim döngüsü, yapacağınız işlemleri yansıtması için seçeceğiniz bir ya da birkaç üretim evresine bölünebilir. Üretim evreleri genellikle belirli büyüme koşullarını yansıtmaları için seçilir. Bu koşullar bitkinin fiziksel büyüme aşaması, belirli bir büyüme alanı ya da sadece uygulanan işlemler serisi olabilir. Bir üretim profili tüm üretim döngüsü için kullanılır. Büyüttüğünüz her farklı tür için farklı üretim profilleri ya da bir bitki grubu için aynı profili kullabilirsiniz. Bir üretim profili belirli türleri tohumdan yetiştirmek için kullanılırken üretim profilinin diğer versiyonu yine aynı türlerin fideden ya da fidandan yetiştirilmesinde kullanılır. Bu sistem tamamen esnektir ve istediğiniz ölçüde geliştirilebilir.

Üreticinin Bilgisi

Bitki Üretim Profili siz üretici tarafından farklı bitki türlerinden edindiğiniz deneyimleri ve bilgileri kaydetmek ve tanımlamak için kullanılabilir. Bitki Üretim Profili bir bitkinin nasıl yetiştirileceğinin bilgisini yansıtır. Yetiştirdiğiniz farklı türde bitkiler için Bitki Üretim Profillerini tanımlayarak fidanlık hakkındaki tüm bilgilerin bir kaydını oluşturursunuz ve bu kayda, üretici olmadığında, diğer çalışanlar tarafından erişilebilir.

Güncel Veri Kaydı

HortiBench yazılımındaki tüm ürün planlama ve kontrolü Bitki Üretim Profilleri'ne dayalıdır ve bu nedenle bu profilleri bir bitki türünden diğerine kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Ayrıca tüm bir bitki grubu için tek bir Ürün Profili tahsis edebilirsiniz. Ürün Profilleri fidanlığınızda kullanılan zamanlama ve ölçümleri tam olarak yansıtmak için ayarlanabilir. Yapılan ve uygulamaya konulan bir üretim planından sonra güncel veriyi kaydedebilir ve bu veriyi orijinal Bitki Üretim Profili'ni ayarlamak için kullanabilirsiniz. Böylece bir sonraki bitki grupları ya da büyüme sezonu için daha iyi ve doğru bir plan yapabilirsiniz.

Profil Alışverişi

Bitki Üretim Profilleri büyüme bilgileri fidanlıklar arasında paylaşılabilir. Örneğin; belirli bir türü yetiştirirken bazı zorluklarla karşılaşan bir üreticiyle konuşan fidanlık sahibi kendi Üretim Profilini ona kolaylıkla harici disk yardımıyla verebilir ya da e-posta yoluyla gönderebilir. Üretici, Bitki Üretim Profilini HortiBench ile görüntüleyebilir ve detaylı olarak tüm büyüme bilgilerini görebilir. Ayrıca bu profili kendi HortiBench programına bağlayabilir ve kendi ürününü, malzemelerini ve alan planlamasını bu yeni bilgilere dayandırabilir.

Ürün Rehberliği

Tohum, fidan ve gübre tedarikçileri, ürünlerini nasıl kullanacaklarını göstermek için müşterilerine Bitki Üretim Profilleri'yle yardımcı olabilirler. Örneğin; elinde yeni çeşit bir tohumu olan tohum tedarikçisi müşterisine çimlenme oranını, zamanlama evrelerini ve sıcaklık ayarlarını açıklayan ve detaylı olarak bu yeni tohumu nasıl yetiştireceklerini anlatan bir Bitki Üretim Profili sunarak üreticilerin bu yeni tohumu satın almalarını sağlayabilir. Bir gübre üreticisi müşterilerine yetiştirdikleri ürünler ve kaplarının boyutları için, ne kadar ve hangi seviyeye kadar gübre kullanacaklarını gösteren Bitki Üretim Profili sunabilir. Eğer bu müşteriler güncel büyüme bilgilerini bu Bitki Üretim Profili'ne kaydederlerse, tedarikçiler ürünlerini geliştirmek için bu bilgileri kaynak olarak kullanabilir. Üretim Profilleri içerisinde onlar için bir bilgi havuzu bulunduran internet sitesinden indirilebilir ya da siteye yüklenebilir. Bunu; üreticilerin, tedarikçilerin ve üretim şirketlerinin farklı iklimlere sahip bölgeler için kataloğa Üretim Profili eklemeleri, yeni profiller yaratmaları ve ayarlamaları olarak düşünebiliriz. Bir Üretim Profili'ndeki bilgiler üretici için oldukça önemli olduğundan bir şifreleme ve şifre koruma merkezi oluşturulmuştur. Gerekirse, Bitki Üretim Profilleri korunabilir ve sadece şifresi olan kişiler tarafından okunabilir.