Παραγωγή και οικονομικός σχεδιασμός για Φυτώρι^

Το HortiBench αποτελεί ενα εξαιρετικό λογισμικό (σοφτγουεαρ) το οποίο εχει σκοπό να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες στην παραγωγή και τον οικονομικό σχεδιασμό των φυτωρίων και των θερμοκηπίων τους. Το HortiBench σας προσφέρει τη δυνατότητα μείωσης των λυμμάτων και καλύτερης χρήσης, κατανομής και διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων. Στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού, της ημερήσιας κατανομής των πόρων και του προγραμματισμού των των εργασιών, το HortiBench βοηθά στην αναγνώριση και την ποσοτικοποίηση της καλύτερης λύσης, προσφέροντας παράλληλα ενα βελτιωμένο σχέδιο δράσης για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων για το φυτώριό σας. Το HortiBench επιτρέπει στους χρήστες του να μεγιστοποήσουν τα κέρδη τους καθώς αναγνωρίζει τον καλύτερο συνδυασμό προιόντων για φυτώρια με συγκεκριμενη (στανταρ) χωρητικότητα. Το HortiBench είναι ιδανικό σε περιπτώσεις όπου ένα φυτώριο καλλιεργεί πολλαπλές ποικιλίες φυτών, με διαφορετικές ανάγκες, χαρακτηριστικά καλλιέργειας και δυναμική στην αγορά. Επίσης, σε περιπτώσεις όπου ο διαχειριστής των φυτωρίων πρέπει να λάβει αποφάσεις κατανομής σχετικά με τη χωριτικότητα, την ειδίκευση του προσωπικού και τη χρήση δαπανηρών ενεργειακών πόρων.

Main Screen

Εφαρμογές λογισμικού

Το HortiBench είναι μια εφαρμογή λογισμικού που προσφέρει οτιδήποτε χρειάζεται το φυτώριό σας, είτε είστε μικρός ανεξάρτητος καλλιεργητής είτε διεθνής επαγγελματίας με περισσότερα από ένα φυτώρια. Παρόλο που ο βασικός προγραμματιστής παραγωγής HortiBench (HortiBench Production Scheduler) θα αρκέσει για μικρά φυτώρια, προσφέρουμε παράλληλα μια σειρά επιπρόσθετων ενοτήτων για μεγαλύτερα φυτώρια. Το πρόγραμμα επίσης προβλέπει δυνατότητα βαθμιαιας εκμάθησης και διαφορετικου μεγέθους επένδυσης.

Απλό στη χρήση

Το HortiBench κρύβει ευφυείς λειτουγίες πίσω από ένα απλό και έξυπνο σημείο επαφής (interface) με το χρήστη. Το HortiBench αναπτύχθηκε για τους καλλιεργητές και τους διαχειριστές φυτωρίων οι οποίοι δεν είναι ειδικοί στον τομέα των υπολογιστών. Επομένως δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί στους υπολογιστές για να χρησιμοποιήσετε το HortiBench καθώς αποτελεί μια απλή οπτική εφαρμογή και είναι πολύ απλό στο χειρισμό.

Χρήστες του HortiBench

Το HortiBench χρησιμοποιείται απο φυτώρια που καλλιεργούν φυτά γλαστρών, νεαρά φυτά, δέντρα, θάμνους, μοσχευμένα λουλούδια και λαχανικά. Είτε χρησιμοποιείτε σπόρους, μοσχεύματα, λουλούδια, φρούτα η οτιδήποτε άλλο, το HortiBench μπορεί να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε και να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα για το φυτώριό σας.

Συνεργάζεται και με άλλο λογισμικό

Το HortiBench είναι ένα ανοιχτο σύστημα λογισμικού που σημαίνει οτι μπορεί να ενσωματώσει και άλλες εφαρμογές λογισμικού όπως το Word και το Excel. Από τη στιγμή που δεν θελήσαμε να επανεφεύρουμε τον τροχό και δεν μας αρέσει να δημιουργούμε λογισμικό λογιστικής, το HortiBench μπορεί επίσης να ενσωματώσει μία σειρά υπαρχόντων απολογιστικών πακέτων όπως το Sage και το Quickbooks. Μπορούμε ακόμα να συνδέσουμε το HortiBench με το Epos, το Barcoding ή με συστήματα εγγραφής χρόνου που πιθανώς να έχετ εγκατεστημένα.