Εισαγωγή

Το HortiBench σας επιτρέπει να σχεδιάσετε τις εγκαταστάσεις κάθε είδους που καλλιεργείτε. Μπορείτε να προγραμματίσετε συγκεκριμένα γκρουπ μιας ποικιλίας, για μία συγκεκριμένη εβδομάδα, είτε μπορείτε να σχεδιάσετε ολόκληρες ομάδες φυτών μαζί. Το HortiBench θα υπολογίσει έπειτα όλους τους προκύπτοντες αριθμούς από αυτό το πρόγραμμα. Θα σας παρουσιάσει πότε θα έχετε τα φυτά σας διαθέσιμα για πώληση, θα σας παρουσιάσει πότε θα έχετε τις εγκαταστάσεις σας διαθέσιμες για την πώληση, πόση εργασία/εργάτες χρειάζεται για την αύξηση της παραγωγής, ποιά υλικά θα χρειαστείτε και ποιά βδομάδα και το πιό σημαντικό, ποιό θα είναι το οικονομικό αποτέλεσμα του σχεδιασμού.

Screenshot

Χρήση του HortiBench για φυτά, δέντρα, λουλούδια και λαχανι&

Το HortiBench μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φυτά, δέντρα, λουλούδια ή οποιοδήποτε άλλο είδος φυτοκομικών προιόντων. Μπορούν να καλλιεργηθούν χωριστά, κατά ομάδες ή κατα οποιαδήποτε μονάδα χρησιμοποιείτε στο φυτώριό σας. Στο HortiBench τα φυτά καθορίζονται απο το όνομα του κάθε είδους και από την ποικιλία τους. Τα είδη τοποθετούνται σε γκρουπ ώστε να γίνεται ευκολότερη η αναφορά σε αυτά και να καταστώνται ευκολότεροι οι υπολογισμοί.

HortiBench: Θεωρητική και Συμβασιακή καλλιέργεια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HortiBench για θεωρητική καλλιέργεια, αναπτύσσοντας το πρόγραμμά σας με βάση ομάδες βασισμένες σε προγενέστερη εμπειρία ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη εισαγωγής εντολών για να δημιουργήσετε το προγραμμά σας με βάση προδιαμορφωμένες καλλιεργιτικές μεθόδους. Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων και η ικανοποίηση των πελατών παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση εξαιτίας του HortiBench. Οι τάσεις στο χώρο των επιχειρήσεων, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι εταιρείες στις μέρες μας, περιλαμβάνουν το γεγονός οτι οι πελάτες παραγγέλνουν συχνότερα όλο και μικρότερς ποσότητες κάθε φορά από ενα ευρύτερο πεδιό προιόντων και επιζητούν ταχύτερη παράδοση. Το HortiBench προσφέρει στα φυτώρια τα εργαλεία για να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις.

Screenshot