Διάταξη του χώρου στα φυτώρια

Σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και των επιχιερήσεων, η βελτίωση της κατανομής και χρήσης των πόρων, έχει γίνει εξαιρετικά κρίσιμη. Οι υπηρεσίες και τα προιόντα πρέπει να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών. Αυτό έχει προκαλέσει μία έκρηξη στον αριθμό των προιόντων και των υπηρεσίων που μία επιχείρηση οφείλει να παρέχει στους πελάτες της. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε άνοδο τις δαπάνες των επιχειρήσεων και αυξάνει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και των λύσεων. Επομένως χρειάζονται βελτιωτικά εργαλεία για να ελέγξουν αυτή τη συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα. Το HortiBench σας επιτρέπει να εισάγετε το μέγεθος του χώρου καλλιέργειας που έχετε διαθέσιμο στο φυτώριό σας. Όχι μόνο ένα μέγεθος αλλά τομείς διαφορετικών περιβαλλόντων καλλιέργειας. Έτσι μπορείτε να εισάγετε το ποσό του θερμάμενου γυαλιού, κρύου γυαλιού, σήραγγας πολυεστέρα, ανοιχτού χώρου, προστατευόμενου χώρου κτλ Οποιοδήποτε και είναι το περιβάλλον στο οποίο καλλιεργείτε, το HortiBench μπορεί να το εξετάσει. Και μπορείτε να τα εισάγετε σε τετραγωνικά πόδια ή τετραγωνικά μέτρα. Το HortiBench θα τα μετατρέψει για σας. Δεδομένου οτι κάθε είδος που εισάγεται στο HortiBench συνοδεύεται από έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην πυκνότητα φυτείας (αριθμός φυτών ανά τετραγωνικό μέτρο ή τετραγωνικό πόδι), το συνολικό ποσό απαιτούμενου χώρου είναι εύκολο να υπολογιστεί από το HortiBench. Το είδος του περιβάλλοντος καλλιέργειας μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του διαστήματος που τα φυτά βρίσκονται στο φυτώριό σας. Ένα φυτό μπορεί να ξεκινήσει σε θερμενόμενο περιβάλλον, έπειτα να μεταφερθεί σε παγωμένο και να καταλήξει σε εξωτερικό χώρο. Η καλλιεργητική περίοδος ενός φυτού μπορεί να χωριστεί σε όσες φάσεις θέλήσετε. Οι πυκνότητες των φυτών μπορούν επίσης να διαφέρουν σε κάθε φάση της καλλιεργητικής περιόδου, δεδομένου ότι τα φυτά μεγαλώνουν και επομένως χρειάζονται περισσότερο χώρο. Η έκθεση χρησιμοποίησης των φυτωρίων (Nursery Utilization report) παρουσιάζει τα διαφορετικά καλλιεργητικά περιβάλλοντα στο φυτώριό σας καθώς και τι μέρος του θα καταληφθεί από την παραγωγή σας. Το HortiBench είναι ένα πολυσύνθετο εργαλείο λογισμικού που παρέχει απόλυτο έλεγχο και εξοικονομεί πολύ χρόνο για το διαχειριστή ενός φυτωρίου.

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot