Παραγωγή ‘πάνω στην ώρα’

Μια σημαντική απόφαση για έναν διαχειριστή φυτωρίου αποτελεί το ποιό θα είναι το ποσοστό θερμοκηπίων και σηρράγγων πολυεστέρα που θα χρησιμοποιηθούν και για ποιά φυτά. Το ‘ακριβώς στην ώρα’ (Just in Time) μοντέλο παραγωγής ισχύει και για τη φυτοκομικη βιομηχανία Απαιτεί το φυτώριο να έχει διαθέσιμα τα σωστά είδη τη σωστή στιγμή αλλιώς ελλατώνονται οι πιθανότητες κέρδους. Με τους χρόνους καλλιέργειας να κυμαίνονται μεταξύ ορισμένων εβδομάδων και ολόκληρων ετών, ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός και ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός αποτελούν σημαντικότατες διαδικασίες πού μπορούν να καθορίζουν το κέρδος και την επιβίωση μιας επιχείρισης. Το HortiBench βοηθά τους διαχειριστές των θερμοκηπίων στη λήψη αυτών των σημαντικών αποφάσεων με το να υπολογίζει κάθε λεπτομέρεια και να βρίσκει το καλύτερο σχέδιο καλλιέργειας.

Screenshot

Προγραμματισμός πωλήσεων στην οθόνη σας

Η διαθεσιμότητα των διαφόρων ποικιλιών που καλλιεργείτε μπορεί να αποτυπωθεί στην οθόνη. Εισάγετε ένα είδος και το HortiBench σας δείχνει πόσα φυτά κάθε ποικιλίας θα είναι διαθέσιμα για πώληση στις ερχόμενες εβδομάδες. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα πωλήσεων. Για να δείτε παράλληλα όλες τις εβδομάδες της σεζόν και όλες τις ποικιλίες, μπορείτε να τυπώσετε την έκθεση διαθεσιμότητας πωλήσεων (Sales Availability report).

Screenshot