Η οικονομική πλευρά

Screenshot

Η οικονομική πλευρά

Με το HortiBench δεν υπάρχουν πλεον οικονομικές εκτιμήσεις. Το HortiBench θα υπολογίσει ακριβώς ποιά θα είναι τα οικονομικά αποτελέσματα του φυτωρίου σας. Αρχικά ο προγραμματισμένος κύκλος εργασιών. Σε κάθε ποικιλία φυτών μπορεί να δοθεί μία τιμή πώλησης. Όχι μόνο μία οποιαδήποτε τιμή, αλλά μία τιμή η οποία μπορεί να διαφέρει για κάθε εβδομάδα του χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο το HortiBench απεικονίζει τις τιμές της αγοράς. Από την εβδομαδιαία διαθεσιμότητα των φυτών και αυτές τις διαφορετικές τιμές, το HortiBench υπολογίζει τον προσδοκώμενο κύκλο εργασιών σας. Ακολουθούν οι δαπάνες, οι υλικές δαπάνες, δαπάνες εργασίας και γενικά έξοδα. Το HortiBench υπολογίζει τις υλικές και εργατικές δαπάνες από τις απαιτήσεις που εξηγήθηκαν παραπάνω. Μπορεί να το κάνει αυτό καθώς μπορείτε να εισάγετε στο HortiBench την τιμή κόστους της κάθε μονάδας υλικού καλλιέργειας και την τμή κόστους των διαφορετικών κατηγοριών εργασίας. Η τελευταία κατηγορία δαπανών, τα γενικά έξοδα, εισάγονται ξεχωριστά στο HortiBench. Μπορείτε να εισάγετε οτιδήποτε από τη θέρμανση, το ηλεκτρικό, το προσωπικό γραφείου μέχρι και διάφορα έξοδα διαχείρισης. Όλοι αυτοί οι αριθμοί υπολογίζονται και προστίθενται απο το HortiBench στην Έκθεση Οικονομικών αποτελεσμάτων (Financial Results report). Από αυτή την έκθεση προκύπτουν όχι μόνο το οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά επίσης και οι απαιτήσεις μετρητών. Ο τραπεζικός σας διαχειριστής σίγουρα θα εντυπωσιαστεί. Για να αναλύσετε την συνεισφορά μιας συγκεκριμένης ποικιλίας ή είδους στο φυτώριο, μπορείτε να εκτυπώσετε την Έκθεση Αποδοτικότητας ( Profitability Report). Αυτή η έκθεση παρουσιάζει σε διαγραμματική μορφή τη συγκέντρωση δαπανών της συγκεκριμένης ποικιλίας και τη συμβολή της στο συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα.

Screenshot