Σχεδιασμός του προσωπικού του φυτωρίου σας

Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να διανεμηθούν οι δαπανηρές πηγές και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα? Αν γίνει σωστός χειρισμός, ο επαναπροσανατολισμός των πηγών με σκοπό την αντιμετώπιση των ελλείψεων και η εκ νέου ρύθμιση της σειράς των δραστηριοτήτων, μπορούν να μειώσουν το κόστος και τα απόβλητα και να επιταχύνουν τους χρόνους παράδοσης. Αυτή αποτελεί συνήθως τη διαφορά μεταξύ του κέρδους και της ζημιάς. Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα απασχολήσετε ένα συγκεκριμένο αριθμό εργατών για να πραγματοποιήσετε το καλλιεργητικό σας σχέδιο. Αυτός ο αριθμός φυσικά εξαρτάται από τον αριθμό των φυτών που καλλιεργείτε. Για να σας έχετε έναν ακριβή υπολογισμό, το HortiBench σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε ορισμένες δραστηριότητες με τις πληροφορίες καλλιέργειας ενός είδους. Για παράδειγμα, για την καλλιέργεια κάποιου είδους θα χρειαστείτε ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών για τη συσκεύαση, το πότισμα, τη φροντίδα των φυτών κλπ. Με την προσθήκη του αριθμού των φυτών που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της παραγωγής, το HortiBench μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να υπολογίσει για εσάς τον αριθμό των εργατών που θα χρειαστείτε στη σεζόν. Το HortiBench σας επιτρέπει ακόμα και να κατηγοριοποιήσετε αυτές τις διαφορετικές δραστηριότητες σε ομάδες. Έτσι μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις ώρες για παράδειγμα σε ειδικευμένη, ανειδίκευτη ή τεχνική εργασία. Η εβδομαδιαία έκθεση δραστηριοτήτων ( Weekly Activities Report) παρουσιάζει όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες για τις εβδομάδες και τις σοδειές που τις απαιτούν. Για να προγραμματίσετε τις απαιτήσεις εργασίας του φυτωρίου σας μπορείτε να τυπώσετε την έκθεση απαιτήσεων εργασίας (Labour Requirements Report) η οποία παραθέτει το σύνολο της απαιτούμενης εργατικής δύναμης. Με αυτή την έκθεση μπορείτε να δείτε τις εβδομαδιαίες απαιτήσεις εργασίας των διαφορετικών κατηγοριών εργασίας, γεγονός πολύ χρήσιμο για τον προγραμματισμό του προσωπικού.

Screenshot

Screenshot

Screenshot