Opbygning af din produktionsplan

Et produktionsskema i HortiBench er opbygget ved udvælgelse af plantesorter, mængden af planter, der skal produceres og produktionsugen (inklusiv dyrkning og potnings ugen). Eftersom HortiBench gemmer dyrkningsinformationer for alle sorter, vil den kende planternes gennemløbstid og herefter beregne ugen, hvor planterne vil være klar til salg. Hvis du finder det nemmere at planlægge produktionen bagudrettet ud fra tidligere salgstal, er dette også muligt. I dette tilfælde indtaster du blot antallet af ønskede planter og den uge, de skal være klar til salg. HortiBench beregner derefter ugen, hvor planterne skal sås. En anden vigtig faktor er, at antallet af planter klar til salg normalt vil være lavere end antallet oprindeligt produceret. Denne spildfaktor kan indtastes for alle sorter og benyttes af Hortibench til både fremadrettede og bagudrettede beregninger. På den måde udregner HortiBench det reelle antal planter, der skal sås for at opnå antallet klar til salg. Alle disse slags udregninger kan udføres for produktionen af antallet af enkelte planter, bakker eller enhver anden enhed. Skemaer i HortiBench kan fremstilles for alle tidspunkter af året, hvilket betyder, at du i en hver uge kan lave en bestemt produktionsplan for en lang eller kort sæson. Så snart du har planlagt alle sorter og varianter efter særskilte bakker eller ved brug af distributions modeller, kan du printe produktionsskemaet. Skemaet fremviser alle sorter, der skal klargøres for de respektive uger af sæsonen. Når sæsonen er startet, kan du printe et ugentligt produktionsskema, som viser mængden af hver sort at klargøre.

Screenshot

Brug af distributionsmodeller

I stedet for at indtaste alle hold for alle varianter, der skal dyrkes, for produktions ugerne, tilbyder HortiBench en nemmere og avanceret planlægningsmetode. Du kan definere ugentlige distributionsmodeller. Disse modeller indeholder en bestemt procentdel af planter for hver produktions uge. For eksempel kan du definere en model, der skemalægger produktionen af 25 % af planterne til ugerne 13, 14, 15 og 16. Når du så indtaster et antal af planter, vil distributionsmodellen automatisk dele antallet over fire uger og oprette fire hold på hver en fjerdel af den totale mængde. Dette kan naturligvis både udføres for produktionsantallet og antallet, der skal klargøres til salg. Du kan oprette modeller, som deler antallet af planter ligeligt over alle uger af en sæson eller en model, som langsomt forøger antallet mod en bestemt uge (for eksempel mors dag). Hortibench har en vifte af værktøjer, som kan hjælpe dig med at oprette disse modeller. Du kan benytte disse distributionsmodeller til enhver sort eller variant. Alt du behøver at indtaste, er antallet af planter, du vil dyrke for hele sæsonen, hvorefter HortiBench spreder antallet over de givne uger i modellen.

Screenshot