Just in Time produktion (JIT)

En vigtig beslutning for gartneribestyreren er procentdelen af det kapitalintensive væksthus og polyestertunnel, der skal benyttes til de enkelte kulturer. JIT produktionsmodellen henvender sig også til hortikulturindustrien. Det kræves, at gartneriet har de rigtige sorter tilgængelig på det rigtige tidspunkt, for at undgå tab i omsætningen. Med en gennemløbstid for produkter, der spænder fra adskillige uger til flere år, er en kortsigtet skemalægning og en langsigtet planlægning essentielle processer, som kan afgøre overskuddet og overlevelsen af en virksomhed.

Screenshot

Salgs planlægning på skærmen

Tilgængeligheden af de forskellige sorter, du kan dyrke, kan ses på skærmen. Du indtaster navnet på en sort, og HortiBench vil hernæst vise antallet af planter af de forskellige varianter, som vil være klar til salg for de kommende uger. Denne funktion kan benyttes af salgsafdelingen. For at se alle uger af sæsonen og alle plante varianter på samme tid, kan du printe en Salgs Tilgængeligheds Rapport

Screenshot