Skemalgning af arbejdskraft-ressourcer

Hvordan kan man bedst fordele kostbare ressourcer og samtidig forbedre konkurrencedygtigheden? Omkanalisering af ressourcer eller omlgning af forlbet af aktiviteter for at hndtere mangler kan nedbringe udgifter, reducere spild, forkorte gennemlbstider og accelerere leveringstider. Disse er ofte faktorer i fortjeneste og tab. I lbet af ssonen vil du hjst sandsynligt anstte arbejdskraft for at indfri produktionsplanerne. Denne mngde arbejdskraft er selvflgelig forbundet til mngden af planter, der skal produceres. For en prcis beregning af den ndvendige arbejdskraft tillader HortiBench dig at koble visse aktiviteter til vkst informationer af en bestemt sort. For eksempel krver dyrkningen af en bestemt sort et vist antal potte timer, en mngde timer til udtynding, pleje, vanding osv. Med de kendte plantemngder til de bestemte uger kan du i HortiBench, blot ved at trykke p en knap, udregne mngden af ndvendig arbejdskraft for ugerne i en given sson. HortiBench tillader endda at kategorisere forskellige aktiviteter. P den mde kan du gruppere arbejdstimer i faglrt, ikke faglrt eller plante-teknisk arbejdskraft. Det ugentlige aktivitetsskema viser alle de planlagte aktiviteter for ugerne, og hvilke planter, der krver hvilke aktiviteter. For at planlgge den ndvendige arbejdskraft i din planteskole kan du printe "The Labour requirements report", som sammenlgger den ndvendige arbejdskraft. Med dette skema kan du se den ugentlige arbejdskraft fordeling af de forskellige slags medarbejdere, hvilket er et brugbart vrktj i medarbejder planlgningen.

Screenshot