Skemalægning af arbejdskraft-ressourcer

Hvordan kan man bedst fordele kostbare ressourcer og samtidig forbedre konkurrencedygtigheden? Omkanalisering af ressourcer eller omlægning af forløbet af aktiviteter for at håndtere mangler kan nedbringe udgifter, reducere spild, forkorte gennemløbstider og accelerere leveringstider. Disse er ofte faktorer i fortjeneste og tab. I løbet af sæsonen vil du højst sandsynligt ansætte arbejdskraft for at indfri produktionsplanerne. Denne mængde arbejdskraft er selvfølgelig forbundet til mængden af planter, der skal produceres. For en præcis beregning af den nødvendige arbejdskraft tillader HortiBench dig at koble visse aktiviteter til vækst informationer af en bestemt sort. For eksempel kræver dyrkningen af en bestemt sort et vist antal potte timer, en mængde timer til udtynding, pleje, vanding osv. Med de kendte plantemængder til de bestemte uger kan du i HortiBench, blot ved at trykke på en knap, udregne mængden af nødvendig arbejdskraft for ugerne i en given sæson. HortiBench tillader endda at kategorisere forskellige aktiviteter. På den måde kan du gruppere arbejdstimer i faglært, ikke faglært eller plante-teknisk arbejdskraft. Det ugentlige aktivitetsskema viser alle de planlagte aktiviteter for ugerne, og hvilke planter, der kræver hvilke aktiviteter. For at planlægge den nødvendige arbejdskraft i din planteskole kan du printe "The Labour requirements report", som sammenlægger den nødvendige arbejdskraft. Med dette skema kan du se den ugentlige arbejdskraft fordeling af de forskellige slags medarbejdere, hvilket er et brugbart værktøj i medarbejder planlægningen.

Screenshot

Screenshot

Screenshot