Financiele Planning

Screenshot

Helder financieel inzicht

Met HortiBench komt er een einde aan financile schattingen. HortiBench zal exact berekenen wat de financile resultaten van uw kwekerij zijn. Ten eerste een berekening van de geplande omzet. Aan ieder gewas of soort kan een verkoopprijs gekoppeld worden. Niet slechts n prijs, maar een prijs die kan variren per week van het jaar. Op die manier geeft HortiBench een afspiegeling van de marktprijzen. Met gebruik van de ingevoerde verkoop-beschikbaarheid van gewassen en de ingevoerde varirende prijzen berekent HortiBench uw verwachte omzet. Ten tweede een berekening van de kosten; zowel materile- , als personele kosten, als overheadkosten. In HortiBench kunt u de kostprijs invoeren van elke materiaal dat u gebrukt bij de teelten en de kostprijs van de verschillende categorien arbeid. Met deze gegevens kan HortiBench voor u de materile en personele kosten berekenen. De overheadkosten kunnen apart in HortiBench worden ingevoerd. Hierbij is ruimte om allerlei vormen van overhead in te voeren zoals: verwarming, electriciteit, administratie of managementkosten. Al deze gegevens worden door HortiBench berekend en getotaliseerd weergegeven in een Financieel Rapport. In dit rapport treft u niet alleen de financile resultaten aan, maar ook de benodigde liquide middelen. Uw accountmanager bij de bank zal onder de indruk zijn. Om van een bepaalde variteit of soort te analyseren welke bijdrage het levert aan het totale bedrijfsresultaat, kunt u een Rapport Winstgevendheid afdrukken. Deze rapportage laat in grafieken zien hoe de kosten van een bepaald gewas zijn opgebouwd en wat haar bijdrage is aan het totale bedrijfsresultaat.

Screenshot