Stapsgewijs een produktieplan op maat

Een produktieschema in HortiBench wordt opgebouwd door een gewas te selecteren, een hoeveelheid te benoemen en een produktieweek te kiezen (en daarmee ook de week van planten of potten). Aangezien HortiBench alle informatie opslaat over de teelt van al uw soorten gewassen, kan het zodoende de week berekenen waarin de gewassen beschikbaar zullen zijn voor de verkoop. Als terugwaarts plannen, vanuit bijvoorbeeld verkoopcijfers uw voorkeur heeft, is dat ook mogelijk. In dat geval selecteert u het gewas, geeft de gewenste hoeveelheid aan en de week waarin u deze beschikbaar wilt hebben. HortiBench berekent dan voor u de week waarin u moet planten. Daarnaast houdt HortiBench ook rekening met een zekere afvalfactor. De hoeveelheid planten die beschikbaar komt voor de verkoop is immers normaliter lager dan de hoeveelheid die is gezaaid, gestekt of gepoot. Deze afvalfactor kan worden ingevoerd voor elk soort gewas en HortiBench gebruikt deze factor bij haar berekeningen zowel voorwaarts als terugwaarts. Dus als u het aantal planten aangeeft dat u beschikbaar wilt hebben voor de verkoop, dan berekent HortiBench de hoeveelheid planten waarmee u in dat geval moet starten. Al deze berekeningen kunnen worden gemaakt per individuele plant, per partij, per tray of per wat voor eenheid u maar gebruikt op uw bedrijf. Produktieschema's kunnen in HortiBench worden gemaakt voor elke periode van het jaar. Dat betekent dat u uw produktieplan kunt maken voor een lang of een kort seizoen en dat u iedere week van het jaar kunt starten. Zodra u alle soorten en varieteiten heeft ingeroosterd per partij of bijvoorbeeld met gebruik van een distributiemodel, kunt u uw volledige produktieplan afdrukken. Deze rapportage laat u voor elke week van het seizoen alle activiteiten zien die u moet uitvoeren. Als het seizoen voor u is begonnen, kunt u een wekelijkse versie printen waarin u bijvoorbeeld kunt zien in welke hoeveelheid u die week een bepaalde soort moet starten.

Screenshot

Distributie Modellen als hulpmiddel

In plaats van het inroosteren van partijen voor elk gewas afzonderlijk naar produktieweken, biedt HortiBench u een eenvoudigere en slimmere manier van plannen. Het is mogelijk om distributiemodellen te definieren. Deze modellen wijzen een bepaald percentage planten toe aan iedere week van het seizoen. Zo kunt u bijvoorbeeld een distributiemodel definieren dat 25% van de planten inroostert in respectievelijk week 13, 14, 15 en 16. Zodra u daarbij een totaal hoeveelheid planten invoert, zal het distributiemodel er automatisch voor zorgen dat deze aangegeven hoeveelheid wordt verdeeld over de vier weken en dat er vier partijen worden gemaakt van elk een kwart van het totaal. Vanzelfsprekend kan dit gedaan worden met zowel de hoeveelheden voor de produktie, als voor de verkoop. U kunt modellen opbouwen die de planten gelijkmatig verdelen over alle weken van het seizoen, of een model dat de hoeveelheden geleidelijk laat oplopen naar een bepaalde week toe, bijvoorbeeld ten behoeve van Moederdag. HortiBench heeft een reeks aan instrumenten om u te helpen bij het bouwen van uw eigen modellen. U kunt deze distributiemodellen gebruiken voor elk gewas of varieteit. Het enige wat u hoeft te doen, is de hoeveelheid planten invoeren die u over het gehele seizoen wilt telen en HortiBench zal deze verdelen over de verschillende weken van het model.

Screenshot