Bepaal uw ideale marketing mix

Een belangrijke beslissing voor een tuinder is, te bepalen welk percentage van de kapitaal intensieve kassen en polyester tunnels wordt gebruikt voor welke planten. Het produktiemodel Just In Time (JIT) is ook van toepassing op de tuinbouw. Dit betekent dat van de tuinder wordt verlangd, dat hij precies de juiste soorten op het juiste moment beschikbaar heeft; zoniet dan mist hij belangrijke inkomsten. Een tuinbouwbedrijf heeft te maken met vaste periodes voor zijn produkten, varirend van enkele weken tot enkele jaren. Daarom zijn planning op de lange termijn en roosters op de korte termijn essentile instrumenten die de winst en het voortbestaan van een bedrijf bepalen. HortiBench helpt de tuinder bij het maken van deze belangrijke beslissingen door ieder noodzakelijk detail te berekenen en zo tot een optimaal produktieplan te komen.

Screenshot

Verkoop-planning direct op uw scherm

De beschikbaarheid van de verschillende variteiten die u teelt kunt u direct op uw scherm bekijken. Indien u de gewenste soort invoert, laat HortiBench u van elke variteit zien hoeveel planten er in de komende weken beschikbaar zijn voor de verkoop. Dit kan worden gebruikt door de verkoopafdeling. Om in n overzicht alle weken van het seizoen en alle variteiten te overzien, kunt u een Verkoop Beschikbaarheids Rapport afdrukken.

Screenshot