Plan de inzet van arbeidskrachten

Wat is de beste manier om kostbare middelen in te zetten en uw concurrentiepositie te verbeteren. Indien goed aangestuurd, kan het opnieuw toewijzen van middelen, of het reorganiseren van de volgorde van activiteiten tekorten oplossen; de kosten drukken; de afvalfactor verkleinen en de aflevertermijnen versnellen. Deze aspecten bepalen vaak het verschil tussen winst maken of verlies draaien. Gedurende het seizoen zult u een bepaalde hoeveelheid arbeidskrachten in dienst nemen om uw produktieplan te verwezenlijken. Deze hoeveelheid is natuurlijk gerelateerd aan de hoeveelheid gewassen die u teelt. Om een nauwkeurige berekening te maken van de benodigde hoeveelheid personeel laat HortiBench u een koppeling maken tussen bepaalde activiteiten en de groei- en teeltinformatie van uw gewassen. Zo zult u voor een bepaalde soort bijvoorbeeld een aantal uren van potten kunnen vaststellen, van uitzetten, verzorgen, sproeien en dergelijke. Tezamen met de hoeveelheid gewassen uit het produktieplan kan HortiBench met een druk op de knop voor u berekenen hoeveel arbeidskrachten u nodig heeft gedurende de weken van het seizoen. HortiBench geeft u de mogelijkheid om verschillende activiteiten in categorieen arbeidskrachten in te delen. Zo kunt u bijvoorbeeld uren groeperen naar geschoold, ongeschoold of landbouwtechnisch werk. Het Wekelijks Activiteiten Rapport geeft u een overzicht van alle activiteiten van de week. Om de personeelsbehoefte van uw kwekerij te plannen, kunt u een afdruk maken van het Rapport Personeelsbehoefte, dat de benodigde inzet van arbeidskrachten totaliseert. Aan de hand van dit rapport kunt u per week zien welke categorie personeel u nodig heeft, hetgeen onmisbaar is bij het inplannen van personeel.

Screenshot

Screenshot

Screenshot