Planowanie Finansowy

Screenshot

Obrazowe Przedstawienie Finansów

Dzięki HortiBench nie ma już szacunków finansowych. HortiBench obliczy dokładnie, jaki będzie wynik finansowy Twojej szkółki. Zacznijmy od planowanego obrotu finansowego. Dla każdego rodzaju rośliny może być określona cena sprzedaży. Nie tylko cena stała, ale również taka, która może się zmieniać w zależności od danego tygodnia w roku. W taki oto sposób HortiBench pozwala na odzwierciedlenie cen rynkowych. Z tygodniowej dostępności roślin i z zmieniających się cen, HortiBench obliczy Twój przewidywany obrót. Następnie przechodzimy do kosztów materiałów, kosztów pracy i kosztów ogólnych (utrzymania). HortiBench oblicza koszty materiałowe i koszty pracy z wymagań wyjaśnionych wcześniej. Jest to możliwe dlatego, że można wprowadzić do programu HortiBench koszty nabycia każdej jednostki materiału potrzebnego do uprawy i koszty produkcji różnych kategorii pracy. Ostatnia kategoria kosztów, koszty ogólne, są wpisane oddzielnie do HortiBench. Można wprowadzić tu wszelkie koszty, począwszy od ogrzewania, energii elektrycznej i pracowników biurowych, aż do kosztów zarządzania włącznie. Wszystkie te dane są obliczane i dołączane przez HortiBench do Sprawozdania Finansowego. Nie tylko wynik finansowy, ale także wymagania pieniężne możemy odczytać z tego raportu. Twój dyrektor banku na pewno będzie pod wrażeniem. Aby przeanalizować jaki wkład miała pewna odmiana lub pewny gatunek do wyniku szkółki, można wydrukować Raport Rentowności. Owy raport, za pomocą wykresu, pokazuje sposób gromadzenia się kosztów danej odmiany i jej wkład w osiągnięcie całkowitego wyniku finansowego.

Planowanie przepływu środków pieniężnych oraz płynności finansowej

Ciężka sytuacja finansowa oraz pozbawiona skrupułów konkurencja sprawiają, że ostre cięcie kosztów i dopasowywanie cen jest niezmiernie ważne dla zarządzajacego szkółka. Oprogramowanie HortiBench poszerza Twoje możliwości planowania finansowego oraz analizowania. Znajdziesz tam nowe wykresy, raporty oraz modele łatwe do dopasowania. Dokładne planowanie przepływu środków pieniężnych jest bardzo ważne podczas planowania produkcji. Aby Twoje plany finansowe były bardziej realne możesz wprowadzić opóźnienie pomiędzy dostawą a płatnością za sprzedaż dla Twoich klientów, opóźnienie pomiędzy dostawą materiałów oraz płatnością twoich dostawców. Co więcej możesz wprowadzić oprocentowanie odpowiednie dla Twoich zapotrzebowań pieniężnych podczas sezonu wegetacyjnego. Wszystkie te czynniki razem pokażą realistyczną prognozę przepływu środków pieniężnych w tygpdniowej skali czasu.

Analiza Kosztów Produkcji

Koszty stałe szkółki można wprowadzić dla każdego miesiąca w roku a następnie możesz wyliczyć je do twoich partii zgodnie z kilkoma modelami do wyboru. Możesz podzielić je od razu przez liczbę części lub partii, które uprawiasz w tygodniu. Możesz również wyliczyć je według tygodniowej powierzchnii potrzebnej dla jednej partii na tydzień. Cyfra tygodniowej powierchni wskazuje na to ile powierchnii partia zużywa w Twojej szkółce w ciągu ilu tygodni. Końcowy koszt produkcji dla każdej prtii lub odmiany zawiera koszty materiałów roślinnych, koszty pracy oraz koszty powierchni i koszty ogólne.

Screenshot

Analiza Rentowności

HortiBench posiada wiele nowych możliwości analizy rentowności. Cena sprzedaży dla każdej odmiany może być ustalona jako tygodniowo wahająca się cena lub jako stała cena roczna. Z takim eleastycznym ustalaniem cen możesz analizować rentowność konkretnej partii, poszczególnej odmiany, grupy roślin lub całej szkółki.

Udział Zysków

Istnieje także możliwość pokazania udziału zysków wybranej grupy roślin w dochodach całej szkółki. Następnie możesz analizować udział zysków konkretnego gatunku w całym dochodzie danej grupy roślin.