Rozplanowanie Przestrzeni Szkółki

We wszystkich dziedzinach przemysłu i biznesu, optymalizacja alokacji zasobów i ich wykorzystania, stała się kwestią bardzo istotną. Usługi i produkty muszą odpowiadać stale rosnącym potrzebom klientów. Spowodowało to eksplozję liczby produktów i usług, które firma musi zapewnić swoim klientom. Tym samym podniosło to koszty przedsiębiorstw i znacznie zwiększyło złożoność problemów i rozwiązań. Narzędzia optymalizacyjne są więc niezbędne do sterowania tą coraz większą złożonością. HortiBench pozwala wprowadzić ilość miejsca, które jest dostępne pod uprawę w Twojej szkółce. Nie tylko jedną, całkowitą liczbę, ale obszary różnych środowisk uprawnych. Można więc wprowadzić do oprogramowania ilość szklarni, tuneli poliestrowych, ławek, miejsc do wieszania roślin, otwartej przestrzeni, przestrzeni zadaszonej itp. Z jakimkolwiek środowiskiem masz do czynienia, HortiBench poradzi sobie z tym. Dodatkowo można wprowadzić pole powierzchni w stopach kwadratowych lub metrach kwadratowych, HortiBench przekonwertuje je dla Ciebie. Ponieważ każdy gatunek wpisany do HortiBench ma przypisaną liczbę do gęstości obsady (rośliny na stopę kwadratową lub metr kwadratowy), łatwo jest obliczyć łączną kwotę wymaganej przestrzeni. Rodzaj środowiska, które masz do wykorzystania w swojej szkółce, może się zmienić w czasie, w którym dana roślina na niej rośnie. Proces może rozpocząć się na podgrzewanych ławkach, następnie przenieść się do zimnego pomieszczenia, a zakończyć się na zewnątrz. Okres wzrostu danej rośliny można podzielić na tyle etapów, ile tylko chcesz. Powierzchnia przestrzenna potrzebna roślinom na wzrost może również ulegać zmianom w zależności od danego etapu wzrostu, gdyż roślina rozrastając się potrzebuje więcej miejsca. Raport Wykorzystania Przestrzennego pokazuje różnice między środowiskami w Twojej szkółce i w jakim stopniu będą one zajęte przez Twoją produkcję.

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot