Budowanie Planu Produkcji

HortiBench planuje produkcję za pomocą selekcji gatunków, ilości roślin oraz tygodnia produkcji (także tygodnia sadzenia lub doniczkowania). Jako że HortiBench akumuluje informacje dotyczące wszystkich uprawianych gatunków roślin, jest on w stanie określić czas hodowli, a w rezultacie może wyliczyć, w którym tygodniu rośliny będą gotowe do sprzedaży. Oprogramowanie umożliwia również planowanie wstecz tzn. od planowanej ilości sprzedaży do rozpoczęcia produkcji. W tym przypadku zamiast selekcji roślin, wprowadza się tydzień, w których rośliny mają być gotowe do sprzedaży. Na podstawie tych danych HortiBench wyliczy tydzień produkcji. Ponadto w trakcie planowania produkcji należy również wziąć pod uwagę to, iż ilość roślin do sprzedaży jest mniejsza niż ilość roślin zasadzonych. HortiBench może dokonać odpowiednich obliczeń, dla obu sposobów planowania po wprowadzeniu czynnika strat produkcyjnych dla każdego gatunku. HortiBench obliczy na podstawie planowanej ilości roślin do sprzedaży jaka ilość roślin jest niezbędna na początku produkcji. Horti Bench może przedstawić te obliczenia dla różnych jednostek produkcji. HortiBench potrafi utworzyć harmonogram na każdą porę roku, co oznacza, że można planować długo- i krótkosezonowe produkcje rozpoczynając od dowolnie wybranego tygodnia. Kiedy plan produkcji (dokonany za pomocą zaplanowania konkretnych partii lub za pomocą jednego modeli dystrybucji) jest gotowy, można go wydrukować. Harmonogram ten przedstawia które odmiany mają być uprawiane w konkretnym tygodniu sezonu. Po rozpoczęciu sezonu istnieje możliwość drukowania tygodniowej wesji harmonogramu produkcji przedstawiającą odmiany roślin, których uprawę należy rozpocząć w danym tygodniu.

Screenshot

Stosowanie Modelów Dystrybucji

HortiBench proponuje łatwiejszą w użyciu, ale bardziej wyszukaną w zastosowaniu metodę planownia produkcji. Oprócz wcześniej wspomnianego sposobu wyboru różnych gatunków do produkcji w różnych tygodniach, HortiBench oferuje również tygodniowe modele dystrybucji. Można na przykład określić model, który rozplanuje równomierne rozłożenie produkcji na 13, 14 ,15 i 16 tygodzień sezonu. Po wprowadzeniu ilości roślin, model dystrybucji automatycznie rozłoży ilość roślin na cztery tygodnie. Model ten można oczywiście zastosować zarówno do ilości produkcji, jak i ilości sprzedaży. Można stworzyć model, który rozłoży producję równomiernie na wszystkie tygodni uprawy lub taki, który powoli zwiększyć produkcję w pewnych okresach (np. na Dzień Matki). HortiBench proponuje całą gamę narzędzi, która pomoże w zbudowaniu modeli dystrybucji odpowiednich dla każdego gatunku lub odmiany. Wystarczy jedynie podać ilość roślin planowanych do uprawy w całym sezonie, a HortiBench podzieli ją na wszystki tygodnie.

Screenshot