Profil Produkcji Roślin

Wprowadzenie

Profil Produkcji Roślin w programie HortiBench pokazuje produkcję lub cykl uprawy określonej rośliny. Obejmuje on czas realizacji każdego etapu procesu produkcji mierzony jest w dniach lub tygodniach. Dla każdego etapu produkcji uwzględnia środowisko klimatologiczne danej rośliny, materiały służące do jej produkcji, konkretne zabiegi i operacje na roślinach. W skrócie, jest to kompletny przepis na produkcję danej rośliny.Całkowity cykl produkcyjny można podzielić na jedną lub więcej faz produkcyjnych, które można wybierać w sposób dowolny, w celu odzwierciedlenia działalności szkółki. Etapy produkcji są zazwyczaj wybierane biorąc pod uwagę specyficzne warunki wzrostu. Warunki te mogą być zarówno fizyczne (etap rozwoju rośliny), środowiskowe, lub po prostu jako seria operacji. Jeden profil produkcji używany jest dla całego cyklu produkcyjnego.Można używać różnych profili produkcyjnych dla każdego rodzaju uprawianych roślin, jak również można używać tego samego profilu produkcji dla grupy roślin. Jeden profil produkcji może być używany do wzrostu niektórych gatunków z nasion, podczas gdy inna wersja tego profilu produkcji wykorzystywana jest do uprawy tych samych gatunków z wtyczek i młodych sadzonek. System jest elastyczny i może być uogólniony lub szczegółowy, ze względu na Twoje zapotrzebowanie.

Wiedza Plantatora

Profile produkcji roślin mogą być używane przez Ciebie, plantatora, aby określić i zapisać twoja wiedzę na temat uprawy i doświadczenie na temat niektórych odmian roślin. Profil- Zakład Produkcyjny odzwierciedla informacje dotyczące uprawy rośliny. Definiując te profile produkcji roślinne w tym zakresie będziesz mógł się rozwijać, będziesz miał zapis całej wiedzy na temat rosnącej szkółki, który może być dostępny przez innych członków personelu, gdy plantator nie jest dostępny.

Rzeczywista Rejestracja Danych

Całkowite planowanie i kontrola produkcji w oprogramowaniu HortiBench opiera się na profilach produkcji roślinnej, można więc łatwo je skopiować z jednego gatunku roślin do innego. Można też przeznaczyć jeden profil produkcji dla całej grupy roślin. Profile produkcji mogą być dopasowywane, aby dokładnie odzwierciedlały środki i czas, które wykorzystywane są w szklarni. Po tym jak plan produkcji zostanie wykonany i umieszczony w odpowiednim miejscu, można zapisać aktualne informacje i wykorzystać je do dostosowania oryginalnego Profilu Produkcji Roślin. Spowoduje to lepsze i bardziej precyzyjne planowanie kolejnej partii roślin lub następnego sezonu wegetacyjnego.

Wymiana Profili

Profile Produkcji Roślin mogą być również wymieniane między szkółkami, dzięki czemu informacje o roślinach mogę stale wzrastać i się rozprzestrzeniać. Przykładowy plantator borykający się z danym problemem, może go rozwiązać wymieniając się z innym plantatorem, który może po prostu dać mu swój profil produkcji na dysku USB lub wysłać go pocztą elektroniczną. Plantator może zapoznać się z profilem uprawy dzięki HortiBench i zobaczyć szczegółowo wszystkie informacje dotyczące sposobu uprawy. Może również połączyć go ze swoim harmonogramem HortiBench oraz oprzeć na tym rozplanowanie produkcji, personelu i przestrzeni dla danej odmiany.

Przewodnik po Produkcie

Dostawcy nasion, cebulek, bylin, sadzonek i wielu innych produktów mogą przekazać swoim klientom Profile Produkcji Roślin, jako wskazówkę dotyczącą korzystania z ich produktu. Na przykład: dostawca materiału siewnego z nowej odmiany może promować ją wśród plantatorów oferując im Profil Produkcji Roślin, który wskaże w jaki sposób uprawiać nową odmianę, od wpółczynnika kiełkowania do okreslenia czasu każdej fazy i ustawień temperatury. W taki sam sposób może postąpić producent nawozów dostarczając Profil Produkcji Roślin do swoich klientów w odniesieniu do specyfiki danych gatunków i specyfiki donic czy tac, na których one rosną. Dzięki takiemu rozwiązaniu plantator będzie dokładnie wiedział, jaką miarę nawozu potrzeba danej roślinie na danym etapie wzrostu. Jeśli ci klienci następnie zmagazynują swoje rzeczywiste informacje dotyczące uprawy roślin w Profilu Produkcji Roślin, może to zostać wykorzystane jako informacje zwrotne dla dostawcy, aby ocenić skuteczność proponowanej przez niego oferty. Profile produkcji mogą być przesłane do i pobrane z witryny internetowej, która ma specjalnie przygotowane w tym celu repozytorium. Możemy sobie wyobrazić, że plantatorzy, dostawcy i związki sadowników będą dodawać do katalogu, budować i dostosowywać Profile Produkcji dla różnych stref klimatycznych.Ponieważ informacje w Profilach Produkcji mogą być bardzo ważne dla danego hodowcy, opracowaliśmy specjalne szyfrowania i centrum ochrony hasłem. W razie potrzeby Profile Produkcji Roślin mogą być chronione, i tylko do odczytu przez ludzi, którzy posiadają odpowiednie to tego hasła.